Overzicht van de fijn stof (PM10, PM2.5 en BC) concentraties in de omgevingslucht
gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Walloni

  • Data
  • Kaart (glijdende 24 uurgemiddelde waarden)
  • Kaart (animatie van 01u00 tot nu)
Maandag 22/04/2019: 16u00 update (lokale tijd)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie

STATION PM10PM2.5 BC ("Black Carbon")
code gemeente gewest glijdend
24u
gemid-
delde
(g/m)
actuele
waarden
(g/m)
data
ontvangen
tot
glijdend
24u
gemid-
delde
(g/m)
actuele
waarden
(g/m)
data
ontvangen
tot
glijdend
24u
gemid-
delde
(g/m)
actuele
waarden
(g/m)
data
ontvangen
tot
41B011Sint-Agatha-BerchemBru 20 9 16:00 11 3 16:00      
41MEU1Neder-Over-HeembeekBru 27 19 16:00 19 10 16:00      
41N043Voorhaven (Haren)Bru 27 27 16:00 18 11 16:00 1.7 NA 15:00
41R001Sint-Jans-MolenbeekBru 29 27 16:00 18 10 16:00 NA NA 09:30
41R002ElseneBru     1.1 0.9 16:00
41R012UkkelBru 19 17 16:00 14 10 16:00 NA NA 05:00
41WOL1Sint-Lambrechts-WoluweBru 24 17 16:00       NA NA 22:30 (*)
40MN01MenenVla 51 21 16:00 37 9 16:00      
40OB01OostrozebekeVla 47 20 16:00 33 8 16:00      
40OB02WielsbekeVla 50 19 16:00 35 8 16:00      
40RL01Roeselare (Brugsesteenweg)Vla 51 22 16:00 38 10 16:00      
44M705Roeselare (Haven)Vla 50 28 16:00 35 9 16:00 2.0 0.8 16:00
44N012MoerkerkeVla 52 22 16:00 38 9 16:00      
44N029Houtem (Veurne)Vla 60 26 16:00 46 11 16:00 2.0 0.8 16:00
44N052ZwevegemVla 51 18 16:00 38 8 16:00      
40AL02Doel (Engelsesteenweg)Vla NA NA 22:30 (*)            
40AL03VerrebroekVla       NA NA 22:30 (*)      
40AL04Kallo (Liefkenshoektunnel)Vla       NA NA 22:30 (*)      
40AL05Kallo (sluis Kallo)Vla NA NA 22:30 (*)            
42R823Beveren-WaasVla 36 22 16:00 23 9 16:00      
44R701Gent (Baudelopark)Vla 48 29 16:00 30 10 16:00 1.9 0.8 16:00
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 40 19 16:00 27 9 16:00 1.9 0.7 16:00
44R710DestelbergenVla 41 21 16:00 28 9 16:00      
44R731EvergemVla 54 28 16:00 34 12 16:00      
44R740Sint-KruiswinkelVla 48 27 16:00 29 9 16:00      
44R750ZelzateVla 53 25 16:00 32 10 16:00 1.8 0.6 16:00
40AB01Antwerpen (Boudewijnsluis)Vla NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*)
40AB02BerendrechtVla NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*)      
40AL01Antwerpen-LinkeroeverVla 42 24 16:00 28 11 16:00 1.8 0.6 16:00
40HB23HobokenVla 46 29 16:00 25 12 16:00      
40SA04HoevenenVla NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*) 1.7 0.6 16:00
42M802Antwerpen (Luchtbal)Vla 37 22 16:00 24 10 16:00 1.9 0.7 16:00
42N016DesselVla 39 27 16:00 24 10 16:00 1.5 0.6 16:00
42R801BorgerhoutVla 42 26 16:00 28 11 16:00 2.0 1.0 16:00
42R802Borgerhout (straatkant)Vla 46 NA 14:30 31 NA 14:30 1.1 0.8 16:00
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 45 27 16:00 27 12 16:00 1.8 0.9 16:00
42R805Antwerpen (Belgilei)Vla 40 24 16:00 24 9 16:00 1.8 0.8 16:00
42R811SchotenVla 40 33 16:00 27 18 16:00      
42R815ZwijndrechtVla NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*)
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 35 21 16:00 22 9 16:00      
42R831BerendrechtVla NA NA 22:30 (*) 28 10 16:00      
42R834BoomVla 34 22 16:00 20 9 16:00      
42R841Mechelen (Technologielaan)Vla NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*)      
40SZ01SteenokkerzeelVla     1.2 0.6 16:00
40SZ02SteenokkerzeelVla 31 21 16:00 20 10 16:00      
42N035AarschotVla 31 21 16:00 18 9 16:00      
42N054WalshoutemVla 23 17 16:00 14 7 16:00      
42R020VilvoordeVla 32 22 16:00 20 10 16:00      
40GK06Diepenbeek (Zinniastraat)Vla NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*)      
42N045HasseltVla NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*) NA NA 22:30 (*)
43N063Corroy-Le-GrandWal 25 11 16:00 15 3 16:00      
43N070MonsWal 29 9 16:00 14 0 16:00      
45R501CharleroiWal 32 12 16:00 16 1 16:00      
45R502LodelinsartWal 25 12 16:00 13 2 16:00      
45R510ChatelineauWal 32 15 16:00 16 3 16:00      
45R511MarcinelleWal 25 10 16:00 13 2 16:00      
45R512Marchienne-Au-PontWal 29 16 16:00 15 2 16:00 1.4 0.5 16:00
43N073VezinWal 23 16 16:00 11 2 16:00      
43N093SinsinWal 15 7 16:00 6 1 16:00      
43N100DourbesWal 17 6 16:00 8 1 16:00      
43H201Saint-Nicolas (Lige)Wal 18 12 16:00 8 2 16:00      
43M204AngleurWal 15 10 16:00 7 1 16:00      
43N060Havinnes Wal 31 13 16:00 18 2 16:00      
43N067MembachWal 14 9 16:00 7 2 16:00      
43R221HerstalWal 21 10 16:00 11 1 16:00 1.2 0.5 16:00
43R222Lige (ISSeP)Wal 20 15 16:00 9 2 16:00      
43R223Jemeppe-sur-MeuseWal 18 12 16:00 11 4 16:00      
43R240EngisWal 17 9 16:00 8 1 16:00      
43N085VielsalmWal 12 10 16:00 5 3 16:00 0.4 0.4 16:00
43N113Saint-OdeWal 20 8 16:00 6 2 16:00      
43N121OffagneWal 11 5 16:00 5 2 16:00      
43N132Habay-La-NeuveWal 13 8 16:00 5 1 16:00      

INFO:
- PM10 : fijn stof met een diameter kleiner dan 10 m (micrometer)
- PM2.5 : fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 m (micrometer)
- BC : n specifieke component van fijn stof en een maat voor (diesel)roet

41B011 - Sint-Agatha-Berchem : 20 μg/m3 41MEU1 - Neder-Over-Heembeek : 27 μg/m3 41N043 - Voorhaven (Haren) : 27 μg/m3 41R001 - Sint-Jans-Molenbeek : 29 μg/m3 41R002 - Elsene : data not available 41R012 - Ukkel : 19 μg/m3 41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe : 24 μg/m3 40MN01 - Menen : 51 μg/m3 40OB01 - Oostrozebeke : 47 μg/m3 40OB02 - Wielsbeke : 50 μg/m3 40RL01 - Roeselare (Brugsesteenweg) : 51 μg/m3 44M705 - Roeselare (Haven) : 50 μg/m3 44N012 - Moerkerke : 52 μg/m3 44N029 - Houtem (Veurne) : 60 μg/m3 44N052 - Zwevegem : 51 μg/m3 40AL02 - Doel (Engelsesteenweg) : 0 μg/m3 40AL03 - Verrebroek : 0 μg/m3 40AL04 - Kallo (Liefkenshoektunnel) : 0 μg/m3 40AL05 - Kallo (sluis Kallo) : 0 μg/m3 42R823 - Beveren-Waas : 36 μg/m3 44R701 - Gent (Baudelopark) : 48 μg/m3 44R702 - Gent (Gustaaf Callierlaan) : 40 μg/m3 44R710 - Destelbergen : 41 μg/m3 44R731 - Evergem : 54 μg/m3 44R740 - Sint-Kruiswinkel : 48 μg/m3 44R750 - Zelzate : 53 μg/m3 40AB01 - Antwerpen (Boudewijnsluis) : 0 μg/m3 40AB02 - Berendrecht : 0 μg/m3 40AL01 - Antwerpen-Linkeroever : 42 μg/m3 40HB23 - Hoboken : 46 μg/m3 40SA04 - Hoevenen : 0 μg/m3 42M802 - Antwerpen (Luchtbal) : 37 μg/m3 42N016 - Dessel : 39 μg/m3 42R801 - Borgerhout : 42 μg/m3 42R802 - Borgerhout (straatkant) : 46 μg/m3 42R803 - Antwerpen (Park Spoor Noord) : 45 μg/m3 42R805 - Antwerpen (Belgilei) : 40 μg/m3 42R811 - Schoten : 40 μg/m3 42R815 - Zwijndrecht : 0 μg/m3 42R817 - Antwerpen (Groenenborgerlaan) : 35 μg/m3 42R831 - Berendrecht : 0 μg/m3 42R834 - Boom : 34 μg/m3 42R841 - Mechelen (Technologielaan) : 0 μg/m3 40SZ01 - Steenokkerzeel : data not available 40SZ02 - Steenokkerzeel : 31 μg/m3 42N035 - Aarschot : 31 μg/m3 42N054 - Walshoutem : 23 μg/m3 42R020 - Vilvoorde : 32 μg/m3 40GK06 - Diepenbeek (Zinniastraat) : 0 μg/m3 42N045 - Hasselt : 0 μg/m3 43N063 - Corroy-Le-Grand : 25 μg/m3 43N070 - Mons : 29 μg/m3 45R501 - Charleroi : 32 μg/m3 45R502 - Lodelinsart : 25 μg/m3 45R510 - Chatelineau : 32 μg/m3 45R511 - Marcinelle : 25 μg/m3 45R512 - Marchienne-Au-Pont : 29 μg/m3 43N073 - Vezin : 23 μg/m3 43N093 - Sinsin : 15 μg/m3 43N100 - Dourbes : 17 μg/m3 43H201 - Saint-Nicolas (Lige) : 18 μg/m3 43M204 - Angleur : 15 μg/m3 43N060 - Havinnes  : 31 μg/m3 43N067 - Membach : 14 μg/m3 43R221 - Herstal : 21 μg/m3 43R222 - Lige (ISSeP) : 20 μg/m3 43R223 - Jemeppe-sur-Meuse : 18 μg/m3 43R240 - Engis : 17 μg/m3 43N085 - Vielsalm : 12 μg/m3 43N113 - Saint-Ode : 20 μg/m3 43N121 - Offagne : 11 μg/m3 43N132 - Habay-La-Neuve : 13 μg/m3

[top]


[top]


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL- CELINE

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller