Overzicht van de fijn stof (PM10, PM2.5 en BC) concentraties in de omgevingslucht
gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Walloni

  • Data
  • Kaart (glijdende 24 uurgemiddelde waarden)
  • Kaart (animatie van 01u00 tot nu)
Woensdag 28/06/2017: 03u00 update (lokale tijd)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie

STATION PM10PM2.5 BC ("Black Carbon")
code gemeente gewest glijdend
24u
gemid-
delde
(g/m)
actuele
waarden
(g/m)
data
ontvangen
tot
glijdend
24u
gemid-
delde
(g/m)
actuele
waarden
(g/m)
data
ontvangen
tot
glijdend
24u
gemid-
delde
(g/m)
actuele
waarden
(g/m)
data
ontvangen
tot
41B011Sint-Agatha-BerchemBru 24 24 03:00 15 20 03:00      
41MEU1Neder-Over-HeembeekBru 21 24 03:00 NA NA 09:30 (*)      
41N043Voorhaven (Haren)Bru 37 34 03:00 19 26 03:00 1.4 1.9 03:00
41R001Sint-Jans-MolenbeekBru 35 29 03:00 18 23 03:00 1.7 1.1 03:00
41R002ElseneBru     1.5 1.4 03:00
41R012UkkelBru 24 21 03:00 16 17 03:00 0.7 0.5 03:00
41WOL1Sint-Lambrechts-WoluweBru 25 32 03:00       1.7 0.9 03:00
40MN01MenenVla 26 36 03:00 14 29 03:00      
40OB01OostrozebekeVla 31 37 03:00 16 28 03:00      
40OB02WielsbekeVla 26 33 03:00 15 26 03:00      
40RL01Roeselare (Brugsesteenweg)Vla 31 33 03:00 16 25 03:00      
44M705Roeselare (Haven)Vla 45 40 03:00 19 29 03:00 1.9 1.7 03:00
44N012MoerkerkeVla 27 33 03:00 15 25 03:00      
44N029Houtem (Veurne)Vla 27 40 03:00 15 29 03:00 0.8 1.1 03:00
44N052ZwevegemVla 29 43 03:00 16 34 03:00      
40AL02Doel (Engelsesteenweg)Vla NA NA 09:30 (*)            
40AL03VerrebroekVla       NA NA 09:30 (*)      
40AL04Kallo (Liefkenshoektunnel)Vla       21 31 03:00      
40AL05Kallo (sluis Kallo)Vla 33 39 03:00            
42R823Beveren-WaasVla 30 30 03:00 14 21 03:00      
44R701Gent (Baudelopark)Vla 36 32 03:00 16 23 03:00 1.5 1.6 03:00
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 29 31 03:00 15 23 03:00 1.5 1.5 03:00
44R710DestelbergenVla 31 32 03:00 16 25 03:00      
44R731EvergemVla 34 37 03:00 17 27 03:00      
44R740Sint-KruiswinkelVla 33 34 03:00 17 25 03:00      
44R750ZelzateVla 38 41 03:00 17 26 03:00 1.3 NA 02:30
40AB01Antwerpen (Boudewijnsluis)Vla NA NA 09:30 (*) NA NA 09:30 (*) NA NA 09:30 (*)
40AB02BerendrechtVla NA NA 09:30 (*) NA NA 09:30 (*)      
40AL01Antwerpen-LinkeroeverVla 33 32 03:00 16 24 03:00 1.1 1.0 03:00
40HB23HobokenVla 27 28 03:00 14 21 03:00      
40SA04HoevenenVla 26 31 03:00 15 25 03:00 0.8 0.7 03:00
42M802Antwerpen (Luchtbal)Vla 30 30 03:00 15 23 03:00 1.3 0.9 03:00
42N016DesselVla 25 25 03:00 15 19 03:00 1.0 NA 03:00
42R801BorgerhoutVla 30 33 03:00 16 25 03:00 1.6 1.2 03:00
42R802Borgerhout (straatkant)Vla 25 29 03:00 15 21 03:00 2.6 1.6 03:00
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 35 32 03:00 16 23 03:00 NA NA 09:30 (*)
42R805Antwerpen (Belgilei)Vla 31 32 03:00 15 22 03:00 2.2 1.5 03:00
42R811SchotenVla 27 29 03:00 15 22 03:00      
42R815ZwijndrechtVla 33 33 03:00 17 25 03:00 1.2 1.1 03:00
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 37 32 03:00 16 22 03:00      
42R831BerendrechtVla NA NA 09:30 (*) 15 23 03:00      
42R834BoomVla 29 28 03:00 14 21 03:00      
42R841Mechelen (Technologielaan)Vla NA NA 09:30 (*) NA NA 09:30 (*)      
40SZ01SteenokkerzeelVla     1.1 1.3 03:00
40SZ02SteenokkerzeelVla 24 28 03:00 13 17 03:00      
42N035AarschotVla 25 28 03:00 14 18 03:00      
42N054WalshoutemVla 23 20 03:00 13 11 03:00      
42R020VilvoordeVla 30 34 03:00 16 25 03:00      
40GK06Diepenbeek (Zinniastraat)Vla 27 15 03:00 14 9 03:00      
42N045HasseltVla NA NA 09:30 (*) NA NA 09:30 (*) NA NA 09:30 (*)
43N063Corroy-Le-GrandWal 29 20 03:00 19 12 03:00      
43N070MonsWal 29 18 03:00 14 12 03:00      
45R501CharleroiWal 29 12 03:00 14 6 03:00      
45R502LodelinsartWal 23 11 03:00 12 5 03:00      
45R510ChatelineauWal 23 NA 23:00 (*) 13 NA 23:00 (*)      
45R511MarcinelleWal 28 10 03:00 14 5 03:00      
45R512Marchienne-Au-PontWal 28 12 03:00 13 6 03:00 1.1 0.4 03:00
43N073VezinWal 23 19 03:00 12 10 03:00      
43N093SinsinWal 16 17 03:00 10 12 03:00      
43N100DourbesWal 13 10 03:00 7 6 03:00      
43H201Saint-Nicolas (Lige)Wal 20 7 03:00 10 5 03:00      
43M204AngleurWal 34 9 03:00 11 5 03:00      
43N060Havinnes Wal 26 43 03:00 16 36 03:00      
43N067MembachWal 12 NA 00:30 6 NA 00:30      
43R221HerstalWal 31 7 03:00 11 4 03:00 1.4 0.5 03:00
43R222Lige (ISSeP)Wal 33 8 03:00 12 5 03:00      
43R223Jemeppe-sur-MeuseWal 35 12 03:00 17 11 03:00      
43R240EngisWal 33 24 03:00 13 13 03:00      
43N085VielsalmWal 15 10 03:00 10 6 03:00 0.4 0.3 03:00
43N113Saint-OdeWal 18 15 03:00 13 10 03:00      
43N121OffagneWal 15 19 03:00 11 13 03:00      
43N132Habay-La-NeuveWal 17 4 03:00 12 1 03:00      

INFO:
- PM10 : fijn stof met een diameter kleiner dan 10 m (micrometer)
- PM2.5 : fijn stof met een diameter kleiner dan 2,5 m (micrometer)
- BC : n specifieke component van fijn stof en een maat voor (diesel)roet

41B011 - Sint-Agatha-Berchem : 24 μg/m3 41MEU1 - Neder-Over-Heembeek : 21 μg/m3 41N043 - Voorhaven (Haren) : 37 μg/m3 41R001 - Sint-Jans-Molenbeek : 35 μg/m3 41R002 - Elsene : data not available 41R012 - Ukkel : 24 μg/m3 41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe : 25 μg/m3 40MN01 - Menen : 26 μg/m3 40OB01 - Oostrozebeke : 31 μg/m3 40OB02 - Wielsbeke : 26 μg/m3 40RL01 - Roeselare (Brugsesteenweg) : 31 μg/m3 44M705 - Roeselare (Haven) : 45 μg/m3 44N012 - Moerkerke : 27 μg/m3 44N029 - Houtem (Veurne) : 27 μg/m3 44N052 - Zwevegem : 29 μg/m3 40AL02 - Doel (Engelsesteenweg) : 0 μg/m3 40AL03 - Verrebroek : 0 μg/m3 40AL04 - Kallo (Liefkenshoektunnel) : 0 μg/m3 40AL05 - Kallo (sluis Kallo) : 33 μg/m3 42R823 - Beveren-Waas : 30 μg/m3 44R701 - Gent (Baudelopark) : 36 μg/m3 44R702 - Gent (Gustaaf Callierlaan) : 29 μg/m3 44R710 - Destelbergen : 31 μg/m3 44R731 - Evergem : 34 μg/m3 44R740 - Sint-Kruiswinkel : 33 μg/m3 44R750 - Zelzate : 38 μg/m3 40AB01 - Antwerpen (Boudewijnsluis) : 0 μg/m3 40AB02 - Berendrecht : 0 μg/m3 40AL01 - Antwerpen-Linkeroever : 33 μg/m3 40HB23 - Hoboken : 27 μg/m3 40SA04 - Hoevenen : 26 μg/m3 42M802 - Antwerpen (Luchtbal) : 30 μg/m3 42N016 - Dessel : 25 μg/m3 42R801 - Borgerhout : 30 μg/m3 42R802 - Borgerhout (straatkant) : 25 μg/m3 42R803 - Antwerpen (Park Spoor Noord) : 35 μg/m3 42R805 - Antwerpen (Belgilei) : 31 μg/m3 42R811 - Schoten : 27 μg/m3 42R815 - Zwijndrecht : 33 μg/m3 42R817 - Antwerpen (Groenenborgerlaan) : 37 μg/m3 42R831 - Berendrecht : 0 μg/m3 42R834 - Boom : 29 μg/m3 42R841 - Mechelen (Technologielaan) : 0 μg/m3 40SZ01 - Steenokkerzeel : data not available 40SZ02 - Steenokkerzeel : 24 μg/m3 42N035 - Aarschot : 25 μg/m3 42N054 - Walshoutem : 23 μg/m3 42R020 - Vilvoorde : 30 μg/m3 40GK06 - Diepenbeek (Zinniastraat) : 27 μg/m3 42N045 - Hasselt : 0 μg/m3 43N063 - Corroy-Le-Grand : 29 μg/m3 43N070 - Mons : 29 μg/m3 45R501 - Charleroi : 29 μg/m3 45R502 - Lodelinsart : 23 μg/m3 45R510 - Chatelineau : 23 μg/m3 45R511 - Marcinelle : 28 μg/m3 45R512 - Marchienne-Au-Pont : 28 μg/m3 43N073 - Vezin : 23 μg/m3 43N093 - Sinsin : 16 μg/m3 43N100 - Dourbes : 13 μg/m3 43H201 - Saint-Nicolas (Lige) : 20 μg/m3 43M204 - Angleur : 34 μg/m3 43N060 - Havinnes  : 26 μg/m3 43N067 - Membach : 12 μg/m3 43R221 - Herstal : 31 μg/m3 43R222 - Lige (ISSeP) : 33 μg/m3 43R223 - Jemeppe-sur-Meuse : 35 μg/m3 43R240 - Engis : 33 μg/m3 43N085 - Vielsalm : 15 μg/m3 43N113 - Saint-Ode : 18 μg/m3 43N121 - Offagne : 15 μg/m3 43N132 - Habay-La-Neuve : 17 μg/m3

[top]


[top]


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL- CELINE

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller