Overzicht van de ozon (O3) concentraties in de omgevingslucht
gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië


Maandag 18/03/2019: 22u00 update (lokale tijd)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie

STATION Actuele
waarden
Hoogste 1-uur
vandaag
Hoogste 8-uur
vandaag
data ontvangen
code gemeente gewest µg/m³ µg/m³ om
(lokale tijd)
µg/m³ om
(lokale tijd)
tot
(lokale tijd)
44N029 Houtem (Veurne)Vl 49 75 15:00 75 01:00 22:00
44N012 MoerkerkeVl 30 81 15:00 75 18:00 22:00
44M705 Roeselare (Haven)Vl 2 78 16:00 76 01:00 22:00
44R740 Sint-KruiswinkelVl 6 77 14:00 72 19:00 22:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vl 18 78 13:00 73 19:00 22:00
44R710 DestelbergenVl 10 82 17:00 76 19:00 22:00
44N051 IdegemVl 10 77 15:00 78 01:00 22:00
44N052 ZwevegemVl 2 74 17:00 70 01:00 22:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVl 50 80 16:00 80 01:00 22:00
42R831 BerendrechtVl   56 01:00 68 01:00 07:00
42R801 BorgerhoutVl   59 01:00 59 01:00 10:00
42R811 SchotenVl   69 01:00 72 01:00 09:00
42R841 Mechelen (Technologielaan)Vl           06:30
42N035 AarschotVl           06:00
42N016 DesselVl 35 86 17:00 81 19:00 22:00
42N054 WalshoutemVl 47 80 01:00 81 01:00 22:00
42N045 HasseltVl           06:30
42N027 BreeVl 49 84 17:00 77 19:00 22:00
42N046 GellikVl 42 83 17:00 83 01:00 22:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 18 59 02:00 61 01:00 22:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl           06:30
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 9 81 01:00 84 01:00 22:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 7 72 02:00 74 01:00 22:00
41R012 UkkelBxl 10 77 01:00 80 01:00 22:00
41WOL1 Sint-Lambrechts-WoluweBxl 17 62 01:00 61 01:00 22:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 13 81 18:00 70 01:00 22:00
43N060 Havinnes Wal 22 75 18:00 77 01:00 22:00
43N070 MonsWal 0 51 01:00 54 01:00 22:00
45R502 LodelinsartWal 3 64 12:00 61 05:00 22:00
43N063 Corroy-Le-GrandWal 19 81 15:00 75 16:00 22:00
43N073 VezinWal 24 83 14:00 75 01:00 22:00
43R240 EngisWal 29 76 13:00 71 01:00 22:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 15 70 16:00 73 01:00 22:00
43R221 HerstalWal 10 72 13:00 72 01:00 22:00
43N066 EupenWal 37 75 13:00 77 01:00 22:00
43N100 DourbesWal 51 84 01:00 85 01:00 22:00
43N093 SinsinWal 52 87 14:00 79 01:00 22:00
43N085 VielsalmWal   79 15:00 72 18:00 21:00
43N113 Saint-OdeWal 60 78 16:00 79 01:00 22:00
43N121 OffagneWal 35 82 04:00 79 01:00 22:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 34 81 04:00 76 06:00 22:00


[top] 44N029 - Houtem (Veurne) : 49 μg/m3 44N012 - Moerkerke : 30 μg/m3 44M705 - Roeselare (Haven) : 2 μg/m3 44R740 - Sint-Kruiswinkel : 6 μg/m3 44R701 - Gent (Baudelopark) : 18 μg/m3 44R710 - Destelbergen : 10 μg/m3 44N051 - Idegem : 10 μg/m3 44N052 - Zwevegem : 2 μg/m3 42N040 - Sint-Pieters-Leeuw : 50 μg/m3 42R831 - Berendrecht : 0 μg/m3 42R801 - Borgerhout : 0 μg/m3 42R811 - Schoten : 0 μg/m3 42R841 - Mechelen (Technologielaan) : 0 μg/m3 42N035 - Aarschot : 0 μg/m3 42N016 - Dessel : 35 μg/m3 42N054 - Walshoutem : 47 μg/m3 42N045 - Hasselt : 0 μg/m3 42N027 - Bree : 49 μg/m3 42N046 - Gellik : 42 μg/m3 41B004 - Brussel (Sint-Katelijne) : 18 μg/m3 41B006 - Brussel (EU Parlement) : 0 μg/m3 41B011 - Sint-Agatha-Berchem : 9 μg/m3 41R001 - Sint-Jans-Molenbeek : 7 μg/m3 41R012 - Ukkel : 10 μg/m3 41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe : 17 μg/m3 41N043 - Voorhaven (Haren) : 13 μg/m3 43N060 - Havinnes  : 22 μg/m3 43N070 - Mons : data not available 45R502 - Lodelinsart : 3 μg/m3 43N063 - Corroy-Le-Grand : 19 μg/m3 43N073 - Vezin : 24 μg/m3 43R240 - Engis : 29 μg/m3 43R222 - Liège (ISSeP) : 15 μg/m3 43R221 - Herstal : 10 μg/m3 43N066 - Eupen : 37 μg/m3 43N100 - Dourbes : 51 μg/m3 43N093 - Sinsin : 52 μg/m3 43N085 - Vielsalm : 0 μg/m3 43N113 - Saint-Ode : 60 μg/m3 43N121 - Offagne : 35 μg/m3 43N132 - Habay-La-Neuve : 34 μg/m3


[top]


[top]


44N029 - Houtem (Veurne) 44N012 - Moerkerke 44M705 - Roeselare (Haven) 44R740 - Sint-Kruiswinkel 44R701 - Gent (Baudelopark) 44R710 - Destelbergen 44N051 - Idegem 44N052 - Zwevegem 42N040 - Sint-Pieters-Leeuw 42R831 - Berendrecht 42R801 - Borgerhout 42R811 - Schoten 42R841 - Mechelen (Technologielaan) 42N035 - Aarschot 42N016 - Dessel 42N054 - Walshoutem 42N045 - Hasselt 42N027 - Bree 42N046 - Gellik 41B004 - Brussel (Sint-Katelijne) 41B006 - Brussel (EU Parlement) 41B011 - Sint-Agatha-Berchem 41R001 - Sint-Jans-Molenbeek 41R012 - Ukkel 41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe 41N043 - Voorhaven (Haren) 43N060 - Havinnes 43N070 - Mons 45R502 - Lodelinsart 43N063 - Corroy-Le-Grand 43N073 - Vezin 43R240 - Engis 43R222 - Liège (ISSeP) 43R221 - Herstal 43N066 - Eupen 43N100 - Dourbes 43N093 - Sinsin 43N085 - Vielsalm 43N113 - Saint-Ode 43N121 - Offagne 43N132 - Habay-La-Neuve


De ozonkaartjes bovenaan werden gegenereerd via het RIO interpolatieprogramma. RIO werd ontwikkeld door de VITO.
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller