Overzicht van de ozon (O3) concentraties in de omgevingslucht
gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië


Zondag 22/09/2019: 07u00 update (lokale tijd)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie

STATION Actuele
waarden
Hoogste 1-uur
vandaag
Hoogste 8-uur
vandaag
data ontvangen
code gemeente gewest µg/m³ µg/m³ om
(lokale tijd)
µg/m³ om
(lokale tijd)
tot
(lokale tijd)
44N029 Houtem (Veurne)Vl 68 76 04:00 84 01:00 07:00
44N012 MoerkerkeVl 68 74 04:00 84 01:00 07:00
44M705 Roeselare (Haven)Vl 64 64 07:00 65 01:00 07:00
44R740 Sint-KruiswinkelVl 53 65 01:00 82 01:00 07:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vl 63 75 03:00 83 01:00 07:00
44R710 DestelbergenVl 51 75 02:00 90 01:00 07:00
44N051 IdegemVl 33 90 01:00 87 01:00 07:00
44N052 ZwevegemVl 68 81 02:00 76 01:00 07:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVl 68 85 01:00 91 01:00 07:00
42R831 BerendrechtVl 49 65 01:00 77 01:00 07:00
42R801 BorgerhoutVl 36 42 03:00 42 01:00 07:00
42R811 SchotenVl 54 62 01:00 77 01:00 07:00
42R841 Mechelen (Technologielaan)Vl           06:30
42N035 AarschotVl 61 75 01:00 85 01:00 07:00
42N016 DesselVl 45 61 01:00 74 01:00 07:00
42N054 WalshoutemVl 67 72 02:00 85 01:00 07:00
42N045 HasseltVl           06:30
42N027 BreeVl 18 46 02:00 59 01:00 07:00
42N046 GellikVl 20 38 03:00 50 01:00 07:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 49 64 01:00 69 01:00 07:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl           06:30
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 73 92 01:00 96 01:00 07:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 60 81 01:00 79 01:00 07:00
41R012 UkkelBxl 71 87 01:00 85 01:00 07:00
41WOL1 Sint-Lambrechts-WoluweBxl 54 78 01:00 73 06:00 07:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 57 78 01:00 74 01:00 07:00
43N060 Havinnes Wal 71 77 02:00 74 01:00 07:00
43N070 MonsWal 53 86 01:00 85 01:00 07:00
45R502 LodelinsartWal 73 90 01:00 96 01:00 07:00
43N063 Corroy-Le-GrandWal 69 77 01:00 88 01:00 07:00
43N073 VezinWal 66 77 01:00 95 01:00 07:00
43R240 EngisWal 60 81 01:00 94 01:00 07:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 60 73 06:00 83 01:00 07:00
43R221 HerstalWal 60 70 03:00 80 01:00 07:00
43N066 EupenWal 78 78 07:00 82 01:00 07:00
43N100 DourbesWal 83 96 01:00 110 01:00 07:00
43N093 SinsinWal 54 79 01:00 101 01:00 07:00
43N085 VielsalmWal 67 78 01:00 86 01:00 07:00
43N113 Saint-OdeWal 71 78 02:00 97 01:00 07:00
43N121 OffagneWal 63 80 01:00 99 01:00 07:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 60 80 01:00 99 01:00 07:00


[top] 44N029 - Houtem (Veurne) : 68 μg/m3 44N012 - Moerkerke : 68 μg/m3 44M705 - Roeselare (Haven) : 64 μg/m3 44R740 - Sint-Kruiswinkel : 53 μg/m3 44R701 - Gent (Baudelopark) : 63 μg/m3 44R710 - Destelbergen : 51 μg/m3 44N051 - Idegem : 33 μg/m3 44N052 - Zwevegem : 68 μg/m3 42N040 - Sint-Pieters-Leeuw : 68 μg/m3 42R831 - Berendrecht : 49 μg/m3 42R801 - Borgerhout : 36 μg/m3 42R811 - Schoten : 54 μg/m3 42R841 - Mechelen (Technologielaan) : 0 μg/m3 42N035 - Aarschot : 61 μg/m3 42N016 - Dessel : 45 μg/m3 42N054 - Walshoutem : 67 μg/m3 42N045 - Hasselt : 0 μg/m3 42N027 - Bree : 18 μg/m3 42N046 - Gellik : 20 μg/m3 41B004 - Brussel (Sint-Katelijne) : 49 μg/m3 41B006 - Brussel (EU Parlement) : 0 μg/m3 41B011 - Sint-Agatha-Berchem : 73 μg/m3 41R001 - Sint-Jans-Molenbeek : 60 μg/m3 41R012 - Ukkel : 71 μg/m3 41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe : 54 μg/m3 41N043 - Voorhaven (Haren) : 57 μg/m3 43N060 - Havinnes  : 71 μg/m3 43N070 - Mons : 53 μg/m3 45R502 - Lodelinsart : 73 μg/m3 43N063 - Corroy-Le-Grand : 69 μg/m3 43N073 - Vezin : 66 μg/m3 43R240 - Engis : 60 μg/m3 43R222 - Liège (ISSeP) : 60 μg/m3 43R221 - Herstal : 60 μg/m3 43N066 - Eupen : 78 μg/m3 43N100 - Dourbes : 83 μg/m3 43N093 - Sinsin : 54 μg/m3 43N085 - Vielsalm : 67 μg/m3 43N113 - Saint-Ode : 71 μg/m3 43N121 - Offagne : 63 μg/m3 43N132 - Habay-La-Neuve : 60 μg/m3


[top]


[top]


44N029 - Houtem (Veurne) 44N012 - Moerkerke 44M705 - Roeselare (Haven) 44R740 - Sint-Kruiswinkel 44R701 - Gent (Baudelopark) 44R710 - Destelbergen 44N051 - Idegem 44N052 - Zwevegem 42N040 - Sint-Pieters-Leeuw 42R831 - Berendrecht 42R801 - Borgerhout 42R811 - Schoten 42R841 - Mechelen (Technologielaan) 42N035 - Aarschot 42N016 - Dessel 42N054 - Walshoutem 42N045 - Hasselt 42N027 - Bree 42N046 - Gellik 41B004 - Brussel (Sint-Katelijne) 41B006 - Brussel (EU Parlement) 41B011 - Sint-Agatha-Berchem 41R001 - Sint-Jans-Molenbeek 41R012 - Ukkel 41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe 41N043 - Voorhaven (Haren) 43N060 - Havinnes 43N070 - Mons 45R502 - Lodelinsart 43N063 - Corroy-Le-Grand 43N073 - Vezin 43R240 - Engis 43R222 - Liège (ISSeP) 43R221 - Herstal 43N066 - Eupen 43N100 - Dourbes 43N093 - Sinsin 43N085 - Vielsalm 43N113 - Saint-Ode 43N121 - Offagne 43N132 - Habay-La-Neuve


De ozonkaartjes bovenaan werden gegenereerd via het RIO interpolatieprogramma. RIO werd ontwikkeld door de VITO.
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller