Overzicht van de ozon (O3) concentraties in de omgevingslucht
gemeten in de luchtmeetnetten van Vlaanderen, Brussel en Wallonië


Maandag 21/08/2017: 19u00 update (lokale tijd)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie

STATION Actuele
waarden
Hoogste 1-uur
vandaag
Hoogste 8-uur
vandaag
data ontvangen
code gemeente gewest µg/m³ µg/m³ om
(lokale tijd)
µg/m³ om
(lokale tijd)
tot
(lokale tijd)
44N029 Houtem (Veurne)Vl 57 72 16:00 64 19:00 19:00
44N012 MoerkerkeVl 67 81 16:00 75 19:00 19:00
44M705 Roeselare (Haven)Vl 57 67 14:00 67 01:00 19:00
44R740 Sint-KruiswinkelVl 63 74 16:00 66 19:00 19:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vl 70 74 15:00 67 19:00 19:00
44R710 DestelbergenVl 71 77 15:00 71 19:00 19:00
44N051 IdegemVl 73 78 13:00 75 19:00 19:00
44N052 ZwevegemVl 61 68 15:00 62 19:00 19:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVl 71 79 14:00 75 19:00 19:00
42R831 BerendrechtVl 60 71 17:00 64 19:00 19:00
42R801 BorgerhoutVl 41 51 16:00 46 19:00 19:00
42R811 SchotenVl 78 80 18:00 73 19:00 19:00
42R841 Mechelen (Technologielaan)Vl           06:30
42N035 AarschotVl 77 82 16:00 76 19:00 19:00
42N016 DesselVl 73 75 17:00 68 19:00 19:00
42N054 WalshoutemVl 67 77 17:00 70 19:00 19:00
42N045 HasseltVl           06:30
42N027 BreeVl 89 92 16:00 83 19:00 19:00
42N046 GellikVl 79 82 18:00 75 19:00 19:00
41B004 Brussel (Sint-Katelijne)Bxl 54 65 15:00 57 19:00 19:00
41B006 Brussel (EU Parlement)Bxl           06:30
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 70 75 15:00 70 19:00 19:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 59 63 13:00 60 19:00 19:00
41R012 UkkelBxl 60 67 14:00 63 19:00 19:00
41WOL1 Sint-Lambrechts-WoluweBxl 53 61 16:00 55 18:00 19:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 46 52 16:00 43 19:00 19:00
43N060 Havinnes Wal 57 60 15:00 58 01:00 19:00
43N070 MonsWal 36 52 16:00 45 17:00 19:00
45R502 LodelinsartWal 63 68 16:00 63 19:00 19:00
43N063 Corroy-Le-GrandWal 67 77 14:00 70 19:00 19:00
43N073 VezinWal 74 76 13:00 73 19:00 19:00
43R240 EngisWal 74 76 16:00 72 19:00 19:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 71 79 16:00 72 19:00 19:00
43R221 HerstalWal 75 75 19:00 68 19:00 19:00
43N066 EupenWal 75 81 15:00 74 19:00 19:00
43N100 DourbesWal 72 74 15:00 72 19:00 19:00
43N093 SinsinWal 72 80 14:00 76 19:00 19:00
43N085 VielsalmWal 52 67 17:00 59 19:00 19:00
43N113 Saint-OdeWal 70 77 14:00 75 18:00 19:00
43N121 OffagneWal 72 80 14:00 77 19:00 19:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 68 71 18:00 68 19:00 19:00


[top] 44N029 - Houtem (Veurne) : 57 μg/m3 44N012 - Moerkerke : 67 μg/m3 44M705 - Roeselare (Haven) : 57 μg/m3 44R740 - Sint-Kruiswinkel : 63 μg/m3 44R701 - Gent (Baudelopark) : 70 μg/m3 44R710 - Destelbergen : 71 μg/m3 44N051 - Idegem : 73 μg/m3 44N052 - Zwevegem : 61 μg/m3 42N040 - Sint-Pieters-Leeuw : 71 μg/m3 42R831 - Berendrecht : 60 μg/m3 42R801 - Borgerhout : 41 μg/m3 42R811 - Schoten : 78 μg/m3 42R841 - Mechelen (Technologielaan) : 0 μg/m3 42N035 - Aarschot : 77 μg/m3 42N016 - Dessel : 73 μg/m3 42N054 - Walshoutem : 67 μg/m3 42N045 - Hasselt : 0 μg/m3 42N027 - Bree : 89 μg/m3 42N046 - Gellik : 79 μg/m3 41B004 - Brussel (Sint-Katelijne) : 54 μg/m3 41B006 - Brussel (EU Parlement) : 0 μg/m3 41B011 - Sint-Agatha-Berchem : 70 μg/m3 41R001 - Sint-Jans-Molenbeek : 59 μg/m3 41R012 - Ukkel : 60 μg/m3 41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe : 53 μg/m3 41N043 - Voorhaven (Haren) : 46 μg/m3 43N060 - Havinnes  : 57 μg/m3 43N070 - Mons : 36 μg/m3 45R502 - Lodelinsart : 63 μg/m3 43N063 - Corroy-Le-Grand : 67 μg/m3 43N073 - Vezin : 74 μg/m3 43R240 - Engis : 74 μg/m3 43R222 - Liège (ISSeP) : 71 μg/m3 43R221 - Herstal : 75 μg/m3 43N066 - Eupen : 75 μg/m3 43N100 - Dourbes : 72 μg/m3 43N093 - Sinsin : 72 μg/m3 43N085 - Vielsalm : 52 μg/m3 43N113 - Saint-Ode : 70 μg/m3 43N121 - Offagne : 72 μg/m3 43N132 - Habay-La-Neuve : 68 μg/m3


[top]


[top]


44N029 - Houtem (Veurne) 44N012 - Moerkerke 44M705 - Roeselare (Haven) 44R740 - Sint-Kruiswinkel 44R701 - Gent (Baudelopark) 44R710 - Destelbergen 44N051 - Idegem 44N052 - Zwevegem 42N040 - Sint-Pieters-Leeuw 42R831 - Berendrecht 42R801 - Borgerhout 42R811 - Schoten 42R841 - Mechelen (Technologielaan) 42N035 - Aarschot 42N016 - Dessel 42N054 - Walshoutem 42N045 - Hasselt 42N027 - Bree 42N046 - Gellik 41B004 - Brussel (Sint-Katelijne) 41B006 - Brussel (EU Parlement) 41B011 - Sint-Agatha-Berchem 41R001 - Sint-Jans-Molenbeek 41R012 - Ukkel 41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe 41N043 - Voorhaven (Haren) 43N060 - Havinnes 43N070 - Mons 45R502 - Lodelinsart 43N063 - Corroy-Le-Grand 43N073 - Vezin 43R240 - Engis 43R222 - Liège (ISSeP) 43R221 - Herstal 43N066 - Eupen 43N100 - Dourbes 43N093 - Sinsin 43N085 - Vielsalm 43N113 - Saint-Ode 43N121 - Offagne 43N132 - Habay-La-Neuve


De ozonkaartjes bovenaan werden gegenereerd via het RIO interpolatieprogramma. RIO werd ontwikkeld door de VITO.
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller